Zapraszamy serdecznie do kontaktu:
TEL: (48) 362-13-31

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W RADOMIU

W skład CENTRUM wchodzi:
Medyczna Szkoła Policealna w Radomiu - szkoła dla młodzieży
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Radomiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego

W ramach realizacji zajęć praktycznych  uczniowie i słuchacze korzystają
z wiedzy i doświadczenia najlepszych fachowców w poszczególnych dziedzinach. Od wielu lat współpracujemy z:

 • Fundacją ODNOWA
 • Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach
 • Specjalistyczną Jednostką Ratowniczą Straży Pożarnej w Pionkach
 • Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym w Radomiu
 • Radomskim Szpitalem Specjalistycznym
 • Ośrodkiem dla dzieci niewidomych i niedowidzących
 • Ośrodkiem dla dzieci Niesłyszących
 • Klubem Kobiet po mastektomii „ DANA „
 • Kołem „Pomocna Dłoń” skupiającym dzieci na wózkach inwalidzkich
 • Organizacjami opiekującymi się dziećmi z niedorozwojem umysłowym, z  porażeniem mózgowym, z autyzmem.
 • Pracowniami terapii zajęciowej na terenie miasta
 • Przychodniami specjalistycznymi,
 • Salonami kosmetycznymi
 • Fundacją Urszuli Jaworskiej w zakresie propagowania idei dawstwa szpiku kostnego
 • Powiatową Stacją  Sanitarno – Epidemiologiczną
 • Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

 

Działalność prozdrowotna

 

Od  wielu lat młodzież wraz z nauczycielami prowadzą edukację zdrowotną dla uczniów szkół podstawowych, średnich, przedszkolaków,  więźniów, nauczycieli, kobiet po amputacji piersi …  z zakresu:

 1. Udzielania pierwszej pomocy  przedmedycznej
 2. Profilaktyki raka piersi
 3. Profilaktyki raka szyjki macicy
 4. Edukacji żywieniowej
 5. Profilaktyki AIDS
 6. Profilaktyki  chorób nowotworowych  krwi.
 7. Masażu limfatycznego 
 8. Kinezyterapii dla kobiet po mastektomii

 

Dzień Dawcy Krwi
Promocja Zdrowego Stylu Życia
Nauka Samobadania Piersi
Czytanie Bajek Dzieciom w Oddziale Pediatrii
Marsz Życia i Nadziei
Nauka Pierszej Pomocy w Przedszkolu
Pokazy Ratownictwa Medycznego w Pionkach
 

 

Facebook