Zapraszamy serdecznie do kontaktu:
TEL: (48) 362-13-31

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W RADOMIU

W skład CENTRUM wchodzi:
Medyczna Szkoła Policealna w Radomiu - szkoła dla młodzieży
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Radomiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się według przygotowanych przez kierownika szkolenia praktycznego harmonogramów dla poszczególnych zawodów. Harmonogramy zajęć - do wglądu w szkole.

Technik elektroradiolog - praktyka zawodowa 160 godz. w semestrze IV i V /po 80 godz./

Technik masażysta - praktyka zawodowa 120 godz. w semestrze III i IV /po 60 godz./

Opiekun medyczny - praktyka zawodowa 160 godz. w semestrze I i II /po 80 godz./

 

Facebook