Zapraszamy serdecznie do kontaktu:
TEL: (48) 362-13-31

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W RADOMIU

W skład CENTRUM wchodzi:
Medyczna Szkoła Policealna w Radomiu - szkoła dla młodzieży
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Radomiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Chcesz wiedzieć, jak planować karierę zawodową i skutecznie poruszać się na rynku pracy?
Odwiedź doradcę zawodowego CKZiU!


POZNASZ:

 • wzory podstawowych dokumentów aplikacyjnych (CV, LM),
 • dokument Europass - Paszport Językowy
 • opis i charakterystykę zawodów,
 • skuteczne metody poszukiwania pracy,
 • najczęściej zadawane pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej.


DOWIESZ SIĘ:

 • jak rozmawiać z przyszłym pracodawcą i negocjować wysokość wynagrodzenia,
 • jak rozpoznać nieuczciwego pracodawcę,
 • jakie cechy kandydata są szczególnie cenione przez pracodawców,
 • jak skutecznie przejść rozmowę kwalifikacyjną, dostać i utrzymać pracę,
 • jakie są formy nawiązywania stosunku pracy,
 • jak sporządzić Indywidualny Plan Działania,
 • o przysługujących Ci prawach i możliwościach,
 • o ciekawych stronach internetowych dot. rynku pracy.


SKORZYSTASZ Z:

 • możliwości lepszego poznania swoich predyspozycji zawodowych,
 • możliwości sporządzenia na miejscu dokumentów aplikacyjnych,
 • fachowych publikacji, czasopism, ulotek,
 • rozmowy i wsparcia doradcy.

 

 

Test - Moja wiara w siebie

Test Herzberga - Analiza motywacji do pracy 

Test oceny zdolności komunikacyjnych i organizacyjnych

 

DORADCA ZAWODOWY
mgr Magdalena Smolarska

Kontakt e-mail:

 

Godziny konsultacji:

poniedziałek: 9:00 - 13:00 (Kelles-Krauza 3)
wtorek:  9:00 - 13:00 (Kelles-Krauza 3)
środa:  9:00 - 13:00 (Kelles-Krauza 3)
czwartek: 9:00 - 14:00 (Kelles-Krauza 3)
piątek: 14:00 - 18:00 (Kelles-Krauza 3)

 

 

 

 

 

 


Szukasz pracy?

Te strony Ci pomogą.

 

 
 

Facebook