Zapraszamy serdecznie do kontaktu:
TEL: (48) 362-13-31

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W RADOMIU

W skład CENTRUM wchodzi:
Medyczna Szkoła Policealna w Radomiu - szkoła dla młodzieży
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Radomiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Plac Stare Miasto 10

e-mail:

tel. stacjonarny: 48 340-09-80
tel. komórkowy: 503 472 159

 

 

Kursy kwalifikacyjne


Na kursach kwalifikacyjnych nauka jest bezpłatna !

1. Asystent osoby niepełnosprawnej z elementami masażu
2. Opiekun medyczny z dietetyką
3. Opiekunka środowiskowa z dietetyką
4. Technik kosmetyki z podologią
 
Wymagane dokumenty rekrutacyjne na kurs kwalifikacyjny:
  •  wypełnione podanie (plik do pobrania)
  •  świadectwo ukończenia szkoły
  •  zdjęcie legitymacyjne
  •  zaświadczenie lekarskie o możliwości wykonywania zawodu (skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy wydaje sekretariat CKU)

Facebook