Zapraszamy serdecznie do kontaktu:
TEL: (48) 362-13-31

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W RADOMIU

W skład CENTRUM wchodzi:
Medyczna Szkoła Policealna w Radomiu - szkoła dla młodzieży
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Radomiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Szkoła mieści się w budynku adaptowanym dla jej potrzeb. Ma bardzo dobrą lokalizację - w centrum miasta, dogodny dojazd autobusami 4, 6, 7, 9, 16, 17, 26.

20150318130933---Kopia
20150319085821---Kopia

Do szkoły przyjmowana jest młodzież po ukończeniu szkoły średniej. Kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym.
Dysponujemy nastepującymi pracowniami:

 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia zabiegów medycznych
 • Pracownia masażu
 • Pracownia anatomii opisowej i topograficznej
 • Pracownia anatomii radiologicznej
 • Pracownia rentgenografii
 • Pracownia metodyki i systematyki ćwiczeń fizycznych
 • Pracownia języka angielskiego
 • Pracownia komputerowa
 • Sale wykładowe z wyposażeniem audiowizualnym


Wykłady i ćwiczenia odbywają się na terenie szkoły, zaś zajęcia praktyczne w nowoczesnych placówkach służby zdrowia  nie tylko w Radomiu .:

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
 • Radomski Szpital Specjalistyczny
 • Przychodnie specjalistyczne
 • Ośrodki specjalistyczne
 • Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
 •  

Od 14 grudnia 2005r. nasza szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową oraz Multimedialne Centrum Informacji do dyspozycji uczniów. Jest to efekt udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na terenie szkoły znajduje się biblioteka zaopatrzona w literaturę zawodową: podręczniki, czasopisma oraz ciekawe pozycje beletrystyczne. Przy bibliotece jest czytelnia posiadająca stanowiska komputerowe podłączone do lokalnej sieci z dostępem do Internetu.
 W naszej szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski. Współpracuje z Dyrekcją, pośredniczy między nią a młodzieżą. Organizuje życie kulturalne: imprezy okolicznościowe i rozrywkowe na terenie szkoły i poza nią. Uczniowie szkoły mają możliwość wdrażania, realizowania swoich pomysłów, rozwijania swoich zainteresowań.
Szkoła Współpracuje z licznymi organizacjami i stowarzyszeniami, m.in.:

 • Stowarzyszeniem Kobiet po Mastektomii (więcej informacji)
 • Stowarzyszeniem Aktywnej Rehabilitacji
 • Poradnią Onkologiczną
 • Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
 • Wolontariatem Studenckim
 • Fundacją Urszuli Jaworskiej


Młodzież organizuje liczne akcje promujące zdrowy styl życia w szkołach na terenie Radomia. Prowadzi zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, profilaktyki chorób nowotworowych wśród młodzieży szkół radomskich. Bierze udział w zabezpieczaniu medycznym imprez organizowanych w mieście.

W ciągu roku szkolnego organizowane są wycieczki przedmiotowe do szpitali klinicznych, sanatoriów i ośrodków rehabilitacyjnych.

Facebook