Zapraszamy serdecznie do kontaktu:
TEL: (48) 362-13-31

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W RADOMIU

W skład CENTRUM wchodzi:
Medyczna Szkoła Policealna w Radomiu - szkoła dla młodzieży
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Radomiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Biblioteka CKZiU dysponuje fachową literaturą gromadzoną stosownie do kierunków nauczania. Mamy duży wybór nowości wydawniczych, które pozwalają uczniom/ słuchaczom nabywać wiedzę jak najbardziej aktualną i zgodną ze współczesnym stanem nauki.
Obecnie biblioteka zajmuje 3 pomieszczenia. W pierwszym znajduje się wypożyczalnia, w drugim magazyn. W trzecim usytuowana jest czytelnia oraz Centrum Mutlimedialne. Do dyspozycji uczniów są 2-a stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, skaner i drukarka.
 
Biblioteka szkolna i czytelnia czynne są:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

9:00 - 14:30

9:00 - 18:00

9:00 - 14:30

9:00 - 14:30

9:00 - 18:30

9:00 - 12:00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostępne czasopisma w bibliotece:
 
"Na ratunek"
Magazyn, którego misją jest integrowanie instytucji, organizacji i środowisk uczestniczących w procesie ratowania zdrowia i życia ludzkiego.
Dwumiesiecznik stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń między przedstawicielami jednostek ratownictwa medycznego, GOPR, TOPR, WOPR, PCK, a także Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz grup specjalistycznych PSP.
Celem publikacji jest propagowanie wiedzy z zakresu ratownictwa, prezentacja najnowszego sprzętu i rozwiązań stosowanych podczas działań ratowniczych, zaangażowanie w doskonalenie zawodowe ratowników, promowanie firm biorących czynny udział w działalności ratowniczej oraz integracja środowiska poprzez udział w imprezach krajowych i zagranicznych, takich jak zawody, targi, konferencje, seminaria i szkolenia.
 
"Rehabilitacja w praktyce"
Poradnik, którego głównym zadaniem jest propagowanie techniki i technologii stosowanej w rehabilitacji, fizjoterapii, odnowie biologicznej, a także prezentacja nowatorskich procedur i ich przydatności w procesie diagnostycznym i terapeutycznym. Propaguje rozwiązania umożliwiające niepełnosprawnym aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Wspomaga proces zarządzania prywatnym i publicznym zakładem rehabilitacyjnym.
Główne działy tematyczne: diagnostyka, kinezyterapia, fizykoterapia, masaż, odnowa biologiczna, fitness, nowe technologie, porady, prawo, zarządzanie.
 
"Służba zdrowia"
Jest najdłużej obecnym pismem na rynku polskich wydawnictw medycznych, ukazuje się nieprzerwanie od ponad 60 lat. Gazeta zajmuje się tematyką związaną z medycyną i ochroną zdrowia - zawiera przegląd aktualności branżowych z kraju i ze świata, zagadnienia prawne i finansowe interesujące dla lekarzy, porady ekspertów z zakresu organizacji i zarządzania placówkami, jednocześnie artykuły kliniczne, doniesienia ze wszystkich dziedzin medycyny, omawia problemy profilaktyki i promocji zdrowia, nowości z zakresu farmacji i aparatury medycznej.
 
"Magazyn Pielęgniarki i Położnej"
To ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy. Ukazuje się od listopada 1995 roku pod merytorycznym patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Informuje o działaniach środowiska zawodowego i najważniejszych dla niego wydarzeniach.
Prezentuje nowe koncepcje i trendy w pielęgniarstwie oraz rezultaty badań naukowych. Promuje nowoczesność w praktyce zawodowej i zachęca do ustawicznego doskonalenia. Przedstawia projekty społeczno-medyczne i kampanie prozdrowotne uwzględniające udział pielęgniarek i położnych. Zapoznaje z profesjonalnym funkcjonowaniem pielęgniarek i położnych w Europie i na świecie.
 
"Medycyna Praktyczna"
Miesięcznik wydawany od 1991 roku. Czasopismo przeznaczone dla internistów i lekarzy pierwszego kontaktu oraz dla specjalistów ze szczegółowych dziedzin medycyny. W miesięczniku ukazują się przekłady starannie dobranych artykułów pochodzących z najbardziej renomowanych czasopism na świecie, o dużym znaczeniu dla praktyki lekarskiej; większość z nich stanowią opracowane przez towarzystwa naukowe i międzynarodowe zespoły ekspertów aktualne zalecenia dotyczące postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, komentarze polskich specjalistów, streszczenia najważniejszych badań naukowych.
 

Facebook