Zapraszamy serdecznie do kontaktu:
TEL: (48) 362-13-31

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W RADOMIU

W skład CENTRUM wchodzi:
Medyczna Szkoła Policealna w Radomiu - szkoła dla młodzieży
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Radomiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Samorząd Województwa Mazowieckiego wspiera i rozwija Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu,
za co dziękujemy.
Trwają końcowe prace przy modernizacji i adaptacji budynku przy Placu Stare Miasto 10.

Oczekiwane efekty społeczne wykonania remontu – to pokonanie barier architektonicznych, który przyczynią się do ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych do placówki oświatowej.

Oczekiwane efekty ekonomiczne i ekologiczne  – to dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań budowlanych jak i zastosowanie rozwiązań w zakresie nowoczesnych technologii technicznych budynku (instalacja, piece CO, energooszczędne instalacje, oprawy elektryczne.) Przyczyni się do obniżenia kosztów utrzymania budynku i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

 

Zdjęcia z "Placu Remontu" na Starym Mieście

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy

Nasza oferta

Atrakcyjne kierunki

Technik uslug kosmetycznych

rekrutacja
sch2
rajd3
r1
za1
za2
za3
za4
za5

Facebook