Zapraszamy serdecznie do kontaktu:
TEL: (48) 362-13-31

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W RADOMIU

W skład CENTRUM wchodzi:
Medyczna Szkoła Policealna w Radomiu - szkoła dla młodzieży
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Radomiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego

- okres nauki - 1 rok w systemie zaocznym

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji
 • świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego
 • wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej
 • motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • placówkach zapewniających pomoc i terapię osobom niepełnosprawnym
 • szkolnictwie specjalnym i integracyjnym
 • w środowisku zamieszkania osoby niepełnosprawnej
 • ośrodkach wsparcia dla niepełnosprawnych

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
 • elementy anatomii i patologii człowieka
 • język angielski zawodowy w pomocy społecznej
 • język migowy
 • metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
 • organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
 • opieka i pielęgnacja człowieka
 • terapia zajęciowa i aktywizacja
 • zajęcia praktyczne

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem I - 80 godzin, sem II - 80 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MS.08 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej odbywa się pod koniec II semestru.

 

FILM PROMUJĄCY KIERUNEK

Serdecznie zapraszamy

Nasza oferta

Atrakcyjne kierunki

Technik uslug kosmetycznych

rekrutacja
sch2
rajd3
r1
za1
za2
za3
za4
za5

Facebook