Zapraszamy serdecznie do kontaktu:
TEL: (48) 362-13-31

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W RADOMIU

W skład CENTRUM wchodzi:
Medyczna Szkoła Policealna w Radomiu - szkoła dla młodzieży
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Radomiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Asystentka stomatologiczna

 

Nauka trwa - 1 rok (2 semestry)

nauka jest bezpłatna!

Informacje o zawodzie:

Asystentka po ukończeniu szkoły przygotowono jest do:

  • przygotowania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty
  • organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z  zakresu stomatologii
  • wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego 
  • asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów
  • przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżaco sprzetu stosowanego w stomatologii

Miejsce pracy:

  • gabinety i kliniki stomatologiczne

Wymagania:

  • ukończona szkoła średnia ( matura nie jest wymagana)

 

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwent otrzymuje z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej "SUPLEMENT EUROPASS" - potwierdzający kwalifikacje we wszystkich krajach Unii Europejskiej bez konieczności nostryfikowania dyplomu.

 

 film prezentujący zawód

Serdecznie zapraszamy

Nasza oferta

Atrakcyjne kierunki

Technik uslug kosmetycznych

rekrutacja
sch2
rajd3
r1
za1
za2
za3
za4
za5

Facebook