Zapraszamy serdecznie do kontaktu:
TEL: (48) 362-13-31

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W RADOMIU

W skład CENTRUM wchodzi:
Medyczna Szkoła Policealna w Radomiu - szkoła dla młodzieży
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Radomiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego

- okres nauki - 1 rok w systemie dziennym lub zaocznym

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej
 • sprawowania opieki nad osoba podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej
 • pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia
 • motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Domy Pogodnej Starości
 • Środowisko domowe podopiecznych
 • Domy dla przewlekle chorych
 • Domy samotnej matki

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • podstawy psychologii
 • wybrane zagadnienia z socjologii
 • teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka
 • organizacja opieki środowiskowej
 • język migowy
 • język obcy zawodowy
 • opieka i pielęgnacja człowieka
 • aktywizacja osoby podopiecznego
 • trening umiejętności społecznych

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową:

sem I - 80 godzin, sem II - 80 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

 

Z.5.Świadczenie usług opiekuńczych - odbywa się pod koniec II semestru.

 

Serdecznie zapraszamy

Nasza oferta

Atrakcyjne kierunki

Technik uslug kosmetycznych

rekrutacja
sch2
rajd3
r1
za1
za2
za3
za4
za5

Facebook