Zapraszamy serdecznie do kontaktu:
TEL: (48) 362-13-31

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W RADOMIU

W skład CENTRUM wchodzi:
Medyczna Szkoła Policealna w Radomiu - szkoła dla młodzieży
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Radomiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego

(Z INNOWACJĄ- ELEMENTY ODNOWY BIOLOGICZNEJ I DIETETYKI)

- okres nauki - 2 lata w systemie dziennym, wieczorowym lub weekendowym

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • usprawniania osób z zaburzeniami sprawności
 • stosowania różnych technik masażu i gimnastyki leczniczej
 • kształtowania właściwych postaw zdrowotnych
 • wspierania i uczestniczenia w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • Oddziałach szpitalnych, Domach Pomocy Społecznej
 • Zakładach Opiekuńczo - Leczniczych
 • Uzdrowiskach, SPA
 • Przychodniach
 • Gabinetach odnowy biologicznej, Gabinetach kosmetycznych
 • Tworzenia własnych gabinetów masażu

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • podstawy prawa i działalności gospodarczej
 • język obcy zawodowy
 • podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • język migowy
 • teoretyczne podstawy masażu
 • anatomia z fizjologią
 • podstawy fizjoterapii
 • zagadnienia kliniczne w masażu
 • BHP
 • promocja zdrowia
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • pracownia masażu
 • pracownia fizjoterapii
 • anatomia topograficzna
 • organizacja i stosowanie masażu leczniczego

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową:

sem II- 60 godzin, sem IV- 60 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

Z. 1.Świadczenie usług w zakresie masażu - odbywa się pod koniec IV semestru.

 film prezentujący zawód

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy

Nasza oferta

Atrakcyjne kierunki

Technik uslug kosmetycznych

rekrutacja
sch2
rajd3
r1
za1
za2
za3
za4
za5

Facebook