Zapraszamy serdecznie do kontaktu:
TEL: (48) 362-13-31

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W RADOMIU

W skład CENTRUM wchodzi:
Medyczna Szkoła Policealna w Radomiu - szkoła dla młodzieży
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Radomiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego

(Z INNOWACJĄ-WSTRZYKNIĘCIA PODSKÓRNE)

- okres nauki - 1 rok w systemie dziennym lub zaocznym

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą
 • i niesamodzielną

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • Oddziałach szpitalnych
 • Domach Pomocy Społecznej
 • Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • zdrowie publiczne
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • język obcy zawodowy
 • zarys psychologii i socjologii
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • język migowy
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową:

sem I - 80 godzin, sem II - 80 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

Z.4.Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej- odbywa się pod koniec II semestru.

 

film prezentujący zawód

 
 
 
 
 
 

Serdecznie zapraszamy

Nasza oferta

Atrakcyjne kierunki

Technik uslug kosmetycznych

rekrutacja
sch2
rajd3
r1
za1
za2
za3
za4
za5

Facebook