Zapraszamy serdecznie do kontaktu:
TEL: (48) 362-13-31

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W RADOMIU

W skład CENTRUM wchodzi:
Medyczna Szkoła Policealna w Radomiu - szkoła dla młodzieży
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Radomiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego

- okres nauki - 2 lata w systemie dziennym lub wieczorowym

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
 • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;
 • prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
 • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;
 • udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • Domy Małego dziecka
 • Domy Dziecka
 • Żłobki
 • Przedszkola - młodsza grupa
 • Indywidualna opieka domowa

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język obcy zawodowy
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • język migowy
 • teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka
 • teoretyczne podstawy wychowania dziecka
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii czlowieka
 • komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej
 • pracownia pielęgnacji dziecka zdrowego, chorego oraz dziecka niepełnosprawnego
 • pracownia wychowania dziecka
 • wychowanie dziecka przez literaturę i muzykę
 • wychowanie artystyczne dziecka
 • opieka nad dzieckiem

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową:

sem III - 80 godzin, sem IV - 80 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

 

Z.11Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka- odbywa się pod koniec IV semestru.

 

film prezentujący zawód

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Serdecznie zapraszamy

Nasza oferta

Atrakcyjne kierunki

Technik uslug kosmetycznych

rekrutacja
sch2
rajd3
r1
za1
za2
za3
za4
za5

Facebook