Zapraszamy serdecznie do kontaktu:
TEL: (48) 362-13-31

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W RADOMIU

W skład CENTRUM wchodzi:
Medyczna Szkoła Policealna w Radomiu - szkoła dla młodzieży
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Radomiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego

- okres nauki - 2 lata w systemie dziennym (zajęcia w godz. popołudniowych)

W trakcie nauki słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 •  Wspomagania i aktywizowania osób chorych i niepełnosprawnych stosując różne metody, formy oraz techniki terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji
 •  Planowania indywidualnej i grupowej terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego
 •  Działań mających na celu poprawę funkcjonowania bio-psycho-społecznego pacjenta

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • Placówkach rehabilitacyjnych
 • Szpitalach
 • Sanatoriach
 • Domach dziennego pobytu
 • Domach pomocy społecznej
 • Warsztatach terapii zajęciowej
 • Klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy zawodowy
 • Podstawy psychologii i pedagogiki
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Język migowy
 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
 • Komputerowe wspomaganie działalności terapeuty zajęciowego
 • Prowadzenie terapii zajęciowej

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową:

sem III - 80 godzin, sem IV - 80 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

Z.9.Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej– odbywa się pod koniec IV semestru

film prezentujący zawód

Serdecznie zapraszamy

Nasza oferta

Atrakcyjne kierunki

Technik uslug kosmetycznych

rekrutacja
sch2
rajd3
r1
za1
za2
za3
za4
za5

Facebook