Zapraszamy serdecznie do kontaktu:
TEL: (48) 362-13-31

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W RADOMIU

W skład CENTRUM wchodzi:
Medyczna Szkoła Policealna w Radomiu - szkoła dla młodzieży
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Radomiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego

- okres nauki - 2,5 roku w systemie dziennym

W trakcie nauki słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • przygotowywania pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
 • wykonywania  prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
 • wykonywania samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej;
 • analizowania wykonanych badań diagnostycznych, zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotowania ich do oceny przez lekarza;
 • wdrażania i koordynowania systemu zarządzania jakością.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • szpitale lub przychodnie;
 • oddziały i inne komórki organizacyjne podmiotów leczniczych, w których znajdują się następujące pracownie: pracownia rentgenografii, pracownia radiologii stomatologicznej, pracownia mammografii, pracownia tomografii komputerowej, pracownia radiodiagnostyki interwencyjnej (badania naczyniowe), pracownia densytometrii kośćca, pracownia medycyny nuklearnej (diagnostyki izotopowej, pozytonowej emisyjnej tomografii), pracownia rezonansu magnetycznego, pracownia ultrasonografii, pracownia spirometrii, pracownia elektrokardiografii, pracownia elektroencefalografii, pracownia elektromiografii, pracownia audiologii, pracownia radioterapii (planowania leczenia, teleradioterapii, brachyterapii).

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia

 • Wychowanie fizyczne
 • Zarys psychologii
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Język obcy zawodowy
 • Język migowy
 • Fizyka i aparatura w elektroradiologii
 • Elektroradiologia
 • Anatomia radiologiczna
 • Diagnostyka i terapia w elektroradiologii
 • Praktyki zawodowe na V semestrze

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

Z.21 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii – odbywa się pod koniec V semestru

 

 

 
 

Serdecznie zapraszamy

Nasza oferta

Atrakcyjne kierunki

Technik uslug kosmetycznych

rekrutacja
sch2
rajd3
r1
za1
za2
za3
za4
za5

Facebook