Zapraszamy serdecznie do kontaktu:
TEL: (48) 362-13-31

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W RADOMIU

W skład CENTRUM wchodzi:
Medyczna Szkoła Policealna w Radomiu - szkoła dla młodzieży
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Radomiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego

- okres nauki - 2 lata w systemie dziennym lub wieczorowym

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącej konserwacji sprzętu
 • organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii
 • wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego
 • wykonywania wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty
 • prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • gabinetach i klinikach stomatologicznych

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język obcy zawodowy
 • stany zagrożenia zdrowia i życia
 • komunikacja personalna i społeczna
 • język migowy
 • propedeutyka stomatologiczna
 • anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
 • zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
 • działalność profilaktyczno –lecznicza higienistki stomatologicznej
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową:

 • sem. III - 80 godzin, sem. IV - 80 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

Z.14.Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu dentystycznego w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia - odbywa się pod koniec IV semestru.

 

 
 

Serdecznie zapraszamy

Nasza oferta

Atrakcyjne kierunki

Technik uslug kosmetycznych

rekrutacja
sch2
rajd3
r1
za1
za2
za3
za4
za5

Facebook