Zapraszamy serdecznie do kontaktu:
TEL: (48) 362-13-31

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W RADOMIU

W skład CENTRUM wchodzi:
Medyczna Szkoła Policealna w Radomiu - szkoła dla młodzieży
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Radomiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Karta informacyjna - pobierz

Wniosek o wydaniu duplikatu świadectwa lub dyplomu - pobierz

Wniosek o wydanie godzin nauczania - pobierz

Upoważnienie - pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia z przebiegu nauczania - pobierz

Facebook