Zapraszamy serdecznie do kontaktu:
TEL: (48) 362-13-31

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W RADOMIU

W skład CENTRUM wchodzi:
Medyczna Szkoła Policealna w Radomiu - szkoła dla młodzieży
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Radomiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Egzaminy zawodowe

 


 

Harmonogram egzaminów potwierdzających  kwalifikacje w  zawodzie 

część pisemna i praktyczna

styczeń 2019

Uwaga!!!

Proszę sprawdzić: opiekun medyczny/szkoła/ 

                              asystentka stomatologiczna

Listy zdających i szczegółowe terminy w gablotach w szkole!!!!

 

 

 


 

Facebook