Zapraszamy serdecznie do kontaktu:
TEL: (48) 362-13-31

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W RADOMIU

W skład CENTRUM wchodzi:
Medyczna Szkoła Policealna w Radomiu - szkoła dla młodzieży
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Radomiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Egzaminy zawodowe

 


 

Harmonogram egzaminów potwierdzających  kwalifikacje w  zawodzie 

część pisemna i praktyczna

czerwiec 2019

 

 

Część pisemna czerwiec 2019

 

 

Technik elektroardiolog

 

18.06.2019

godz. 1400

 

Opiekun medyczny

18.06.2019

godz. 1400

 

Terapeuta zajęciowy

 

18.06.2019

godz. 1400

 

Technik usług kosmetycznych  AU.62

 

18.06.2019

godz. 1400

 

Asystentka stomatologiczna

 

18.06.2019

godz. 1400

 

Kosmetyczka A.61 KKZ

 

18.06.2019

godz. 1200

 

Technik masażysta

18.06.2019

godz. 1400

 

Kosmetyczka AU.61

 

18.06.2019

godz. 1200

 

Higienistka stomatologiczna

18.06.2019

godz. 1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część praktyczna czerwiec 2019

 

Higienistka stomatologiczna

21.06.2019

Zmiana I       godz.   800

Zmiana II      godz. 1200

Zmiana III    godz.  1600

 

 

 

Opiekun medyczny

 

 

25.06.2019

Zmiana I       godz.   800

Zmiana II      godz. 1200

Zmiana III    godz.  1600

 

 

26.06.2019

 

Zmiana I       godz.   800

 

 

 

Kosmetyczka A.61

Kosmetyczka AU.61                 

 

17.06.2019

 

godz.   13.00

 

 

Kosmetyczka A.62

 

 

 

27.06.2019

Zmiana I       godz.   800

Zmiana II      godz. 1200

Zmiana III    godz.  1600

28.06.2019

Zmiana I       godz.   800

Zmiana II      godz. 1200

Zmiana III    godz.  1600

 

Asystentka stomatologiczna

24.06.2019

Zmiana I       godz.   800

Zmiana II      godz. 1200

Zmiana III    godz.  1600

 

Technik masażysta

24.06.2019

Zmiana I       godz.   800

Zmiana II      godz. 1200

Zmiana III    godz.  1600

 

Terapeuta zajęciowy

 

17.06.2019

godz. 13.00

Kosmetyczka A.61 KKZ

 

17.06.2019

godz. 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook