Zapraszamy serdecznie do kontaktu:
TEL: (48) 362-13-31

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W RADOMIU

W skład CENTRUM wchodzi:
Medyczna Szkoła Policealna w Radomiu - szkoła dla młodzieży
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Radomiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Asystentka stomatologiczna

 

Nauka trwa - 1 rok (2 semestry)

nauka jest bezpłatna!

Informacje o zawodzie:

Asystentka po ukończeniu szkoły przygotowono jest do:

  • przygotowania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty
  • organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z  zakresu stomatologii
  • wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego 
  • asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów
  • przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżaco sprzetu stosowanego w stomatologii

Miejsce pracy:

  • gabinety i kliniki stomatologiczne

Wymagania:

  • ukończona szkoła średnia ( matura nie jest wymagana)

 

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwent otrzymuje z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej "SUPLEMENT EUROPASS" - potwierdzający kwalifikacje we wszystkich krajach Unii Europejskiej bez konieczności nostryfikowania dyplomu.

 

 film prezentujący zawód

Facebook