Zapraszamy serdecznie do kontaktu:
TEL: (48) 362-13-31

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W RADOMIU

W skład CENTRUM wchodzi:
Medyczna Szkoła Policealna w Radomiu - szkoła dla młodzieży
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Radomiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego

- okres nauki - 2 lata w systemie dziennym (zajęcia w godz. popołudniowych)

W trakcie nauki słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

  •  Wspomagania i aktywizowania osób chorych i niepełnosprawnych stosując różne metody, formy oraz techniki terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji
  •  Planowania indywidualnej i grupowej terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego
  •  Działań mających na celu poprawę funkcjonowania bio-psycho-społecznego pacjenta

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

  • Placówkach rehabilitacyjnych
  • Szpitalach
  • Sanatoriach
  • Domach dziennego pobytu
  • Domach pomocy społecznej
  • Warsztatach terapii zajęciowej
  • Klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

  • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
  • Wychowanie fizyczne
  • Język obcy zawodowy
  • Podstawy psychologii i pedagogiki
  • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
  • Język migowy
  • Podstawy terapii zajęciowej
  • Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
  • Komputerowe wspomaganie działalności terapeuty zajęciowego
  • Prowadzenie terapii zajęciowej

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową:

sem III - 80 godzin, sem IV - 80 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

Z.9.Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej– odbywa się pod koniec IV semestru

film prezentujący zawód

Facebook