Zapraszamy serdecznie do kontaktu:
TEL: (48) 362-13-31

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W RADOMIU

W skład CENTRUM wchodzi:
Medyczna Szkoła Policealna w Radomiu - szkoła dla młodzieży
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Radomiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego

- okres nauki - 2 lata w systemie dziennym (zajęcia w godz. popołudniowych)

W trakcie nauki słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 •  Wspomagania i aktywizowania osób chorych i niepełnosprawnych stosując różne metody, formy oraz techniki terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji
 •  Planowania indywidualnej i grupowej terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego
 •  Działań mających na celu poprawę funkcjonowania bio-psycho-społecznego pacjenta

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • Placówkach rehabilitacyjnych
 • Szpitalach
 • Sanatoriach
 • Domach dziennego pobytu
 • Domach pomocy społecznej
 • Warsztatach terapii zajęciowej
 • Klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy zawodowy
 • Podstawy psychologii i pedagogiki
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Język migowy
 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
 • Komputerowe wspomaganie działalności terapeuty zajęciowego
 • Prowadzenie terapii zajęciowej

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową:

sem III - 80 godzin, sem IV - 80 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

Z.9.Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej– odbywa się pod koniec IV semestru

film prezentujący zawód

Facebook